Transformational Sessions™

Transform into your highest potential

Forløs din underbevidsthed så du kan leve i bevidsthed

Forestil dig at du kan blande det bedste fra psykologien og coaching med clairvoyance og healing.

Metateorien bag disse sessioner bygger på det spirituelle paradoks; at alle de udfordringer, du har været igennem i livet, har en højere mening og var der for at føre dig til dit højeste formål og potentiale. “What’s in the way, is the way”. Der er en mere eller mindre forudbestemt vej, en livsbane, som kan tage dig til dit højeste formål og potentiale, men kun hvis du tør erkende og transformere dine skyggesider og traumer. Når vi forstår, hvorfor vi skulle igennem vores udfordringer – hvad vi skulle lære af dem – kan vi transformere dem til styrke fremfor at hænge fast og blive ofre for dem.

”No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.” (Albert Einstein)

Vi kan ikke reparere ego’ets udfordringer fra ego’ets begrænsende tænkning. Derfor handler sessionerne om at få forenet dit højere/ubevidste selv med dit ego. På den måde kan dit ego få mod til at indse og acceptere dine skyggesider, hvorved disse kan transformeres til urkraft og skaberkræfter. Når du kan det, kan du slippe de (offer)roller, dit ego har påtaget sig gennem livet og vende tilbage til din kerne – og derfra kommer den største skaberkraft.

En del af metoden stammer fra ThetaHealing, hvor du er i en slags meditativ tilstand (theta-hjernebølger), som gør det muligt at komme helt til roden af de negative programmer/overbevisninger, der er skabt i din hjerne – og celler – og forløse dem energetisk. Theta-hjernebølger er desuden de hjernebølger, vi var i som 2-6 årige, hvor de fleste af vores overbevisninger blev indprogrammeret, og de er derfor nødvendige for at afprogrammere dem igen. (Se EEG-scanninger foretaget før en ThetaHealing session og 9 min. inde i en session her.)

Clairvoyancen bruger jeg til at se præcis, hvad dine udfordringer handler om, så jeg ved, hvad vi skal arbejde med, og hvordan jeg skal spørge ind til problemet. Ligeledes anvender jeg clairvoyancen til at vise dig i dit potentiale og højeste sandhed, så falske overbevisninger og identiteter/roller kan forløses.

Udover ThetaHealing, DeltaHealing og clairvoyance, anvender jeg elementer fra gestaltterapi, kropsterapi  og hypnoterapi i sessionerne.

Mine klienter er især mennesker, der ønsker at udleve deres fulde potentiale såvel personligt som fagligt.

Jeg tilbyder desuden forretningsudvikling til klienter med egen virksomhed eller som er ved at opstarte virksomhed.

Du kan høre mere om Transformational Sessions i følgende lydfil:

Transformations pakke

Da “commitment” er essentiel for al udvikling, anbefaler jeg et forløb, der starter med et livsbaneforløb på 2 timer og indeholder 9 sessioner af 75 min varighed, hvor vi arbejder med at slippe overbevisninger, identiteter, gamle traumer, samt finde ind til din essens, selvkærlighed, sårbarhed og styrke og dermed turde handle på dit livsformål.

Et typisk forløb kunne se sådan ud (da jeg arbejder intuitivt kan dette dog ændres):

  • Grounding, væren, nuets kraft.
  • Forløsning af gamle ubalancer, overbevisninger, mønstre, finde læreprocessen i disse. Ved forløsning af chok, traumer samt fysiske ubalancer arbejder vi både med miljø, arv samt karma og forløser på alle niveaer.
  • Identificering af roller, skyggesider samt polaritetsarbejde.
  • Identificere underliggende faktorer til dine ubalancer, hvad har gevinsten været.
  • At arbejde med sårbarhed, at finde ind til din essens.
  • Ny energi, nyorientering – indsigt i dit potentiale, en højere vibration.
  • Finde dit livsformål/soulpurpose og passion
  • Finde dit indre lederskab og være leder i dit eget liv
  • Karriereudvikling, hvor vi arbejder med at finde dit livsformål arbejdsmæssigt
Book her

I 2017 har jeg haft to sessioner med fokus primært på min jobsituation. Og jeg er dybt imponeret over hvor klart Helle ser. Jeg fik indsigter, som i den grad har frigivet energi, ændret frustration til afklaring og begrænsning til mulighed.
I forbindelse med anden session hjalp Helle mig til at forstå, hvordan jeg kunne finde de sidste brikker til at samle mit fremtidige arbejdslivs puslepil.
Helles healing i forbindelse med sessioner er transformerende udover det sædvanlige. Således hjalp Helle mig med at blive bevidst om, hvad der er særligt unikt ved mig og derved kunne jeg forstærke mit brand. De to sessioner bragte mig til at sige et fast job op for at forfølge min drøm og være selvstændig med min store passion. Tusind tak Helle

Vibeke Fraling, Qigong Master

Jeg har over de sidste 8 år forsøgt at finde frem til hvorfor jeg bliver ved med at spænde ben for mig selv, når det drejer sig om at skabe en succesfuld virksomhed. Jeg har deltaget i talrige seminarer, læst masser af bøger, og lyttet til 100-vis af audio omkring personlig udvikling, målsætning, affirmationer og ligende. På 4 min. fandt Helle ind til sagens kerne, og løste mine udfordringer. Jeg kan kun give Helle mine aller varmeste anbefalinger

Bobby Kurell

Mit forløb hos Helle gav mit liv ny kurs. På en underfundig og kraftfuld måde begyndte puslespillet ligesom at gå op og de brikker jeg troede jeg manglede viste sig blot at være godt gemt væk inde i mig. Dem fandt vi frem sammen gennem nye perspektiver, fortællinger og omsorg.
Den største lærdom har været at finde styrke i min sårbarhed og stå ved mig selv i alle slags følelser, give slip og være nærværende

Piv La Cour

1 times healing har åbnet op for en gammel barndoms psykologiske mønstre / blokeringer som har forhindret mig i mange hverdags-situationer. Det er en stor lethed at blev befriet af dem. Det har også åbnet øjnene for mig omkring mit indre, min sjæl, hvem jeg endelig er. – Hvordan jeg kan forstærke min skønhed og bruge det konstruktivt i hverdagen. Jeg blev løftet op i mit selvværd, min selvtillid

Lena Labecka - 42450475