ThetaHealing – healing af dit indre barn

Nyt kursus i Indre Barn

Mine kursister har i mange år efterspurgt undervisning i indre barn for at kunne gå endnu dybere i thetahealingssessioner og i arbejdet med dem selv. Og nu har jeg endelig udviklet et kursus som tager visualiseringsteknikker fra hypnoterapien samt metoder fra gestaltterapien og forener dem med ThetaHealingen, så du kan anvende dem til at udvide din måde at arbejde med ThetaHealing.

 

Hvad er Indre Barn

Vores “indre barn” er den, vi i virkeligheden er. Når vi får healet det, frigøres alle det indre barns ressourcer. Vi kan dermed igen være dem vi i virkeligheden er. Derfor handler indre barn terapi ikke blot om at heale det indre barn fra den “voksne del”, men lige så meget om at heale den “voksne” via det autentiske barn.

Den gængse overbevisning er, at vores personlighed er medfødt og i store træk uforanderlig. Min forståelse er, at det man kalder ‘personligheden’, i virkeligheden er en samling af træk udviklet som tilpasning og respons på vores omgivelser. Desuden kan udviklings- og tilknytningstraumer ‘sætte sig’ i vores system og præge vores tanker, følelser og adfærd så dybt, at det føles som ‘dem vi er’.

Man kunne kalde denne proces for udviklingen af vores ‘ego’ – vores ‘lille selv’ – eller vores beskyttende eller tilpassede personlighed. Her er vi identificeret og knyttet til vores overlevelsesmekanismer og de overbevisninger, der er dannet derfra.

I healingen af “det indre barn” åbner vi op for det sande autentisk barn når vi forløser denne tilpassede personlighed.

Får vi ikke healet det indre barn, kan vi havne i en polaritet mellem forældre-barn, hvor vi nogle gange hæmmes af den “fornuftige forælder” og andre gange styres af det sårede, impulsive, frygtsomme, afhængige eller egoistiske barn.

 

Indre barn terapi er essentielt, da det forløser falske roller, sygdomme, manglende selvkærlighed og et fastlåst nervesystem, som hindrer os i at leve det liv vi ønsker. Metoden inddrager i højere grad klienten selv og bringer klientens egne selv-healende kræfter i spil. Du vil på kurset lære at arbejde med del-personligheder, som fx. at lade den indre forældre (eller allerviseste udgave) heale det indre barn og at arbejde med det ressourcestærke barn, som repræsenterer kongevejen tilbage til DIG.

 

Eventyrlige metoder

Du vil på dette kursus lære en ny metode, der handler om at tage klienten med til en højere bevidsthed og derefter arbejde med det indre barn via regression (at gå tilbage i tiden). Derefter kan vi med progression (at gå frem i tiden) skabe nye neuronbaner i hjernen og dermed give plads til sand forandring og transformation.

Kurset kort beskrevet:
  • Min egen 3-trins metode med brug af øget vibration/bevidsthed, regression og progression.
  • Alders-regression til tidligere episoder i livet.
  • At arbejde med indre-barn tilbage til foster-tilstand og fødslen.
  • At arbejde med parts-terapi.
  • At heale og integrere “det sårede indre-barn”.
  • Clairvoyance og det indre barn.
  • Visualiseringsteknikker med klienter.
  • Progression og Future Pace (ud i fremtiden).
  • At arbejde med det ressource-stærke barn samt integration med dette.
  • Om indre-barn og dit autonomenervesystem, vejtrækning samt sygdomme.

 

Vi vil lave 3-4-dybe sessioner under kurset samt dybe fælleshealinger og jeg vil demonstrere mindst en session. Du kan derfor forvente en intens personlig udrensningsproces på dette kursus både fysisk og psykisk og samtidig en masse grin, lethed og humor, når det indre barn forløses.

 

Det praktiske

Kurset foregår på Strandvejen 118, 1 i Snekkersten d. 23. – 24. februar 2023 fra kl. 10.00 – 16.00. Pris kr. 3.700,-

Det er en fordel at du har flere af ThetaHealing kurserne, så du er bekendt med metoden.

 

Eller betal til konto i Handelsbanken: reg: 6488 konto nr: 0002018977 (husk at påføre navn og telefonnummer) eller på mobilepay 70966. Såfremt du aflyser 20 dage inden kurset, vil du få tilbagebetalt beløbet undtagen et gebyr på kr. 1000,-. Jeg henviser i øvrige til mine kursusbetingelser: https://www.hellebrinch.dk/thetahealing-uddannelse/