ThetaHealing uddannelse 2022

 

 

ThetaHealing er energiterapi, der hjælper dig med at identificere og forløse overbevisninger der holder dig bundet til traumer, negative følelser, skyggesider og på andre måder begrænser dig i livet. Når du erkender, hvad du skulle lære af dine udfordringer, kan du transformere dem til den læring og det potentiale, du er her for at udvikle. 

Vi er født hele og fulde af kærlighed. Så skabte vi beskyttelsesmure og falske roller, ud fra egoets behov om at beskytte os, så vi kunne passe ind og få anerkendelse. I terapi forsøger vi hovedsageligt at forstå disse beskyttende konstruktioner med egoets analyse. Det skaber “awareness” – altså viden om os selv -, men lader os ikke forløse konstruktionerne. Vil vi videre, må vi omgå egoet. Det gør vi bedst i en meditativ tilstand, hvor egoets analyse og konstante tanker falder til ro. Så vi kommer udenom de beskyttende mure og ned til underbevidstheden og alt der er lagret her. Samtidig giver trancen adgang til en “højere bevidsthed”, eller sjæl, der kender vejen og ved, hvordan vi transformerer alt til styrker.
 
Via vores sjæle- eller hjertebevidsthed, kan vi se det hele udefra og dermed bedre forstå og acceptere læreprocessen med vores udfordringer. Så vi dermed kan give slip. Slip på murene indtil hjertet og indtil det sted, hvor vi er i vores væren og er “nøgne” og sande igen.
 
Når vi tør lade os spejle i vores “sande jeg”, ser vi hvem vi i virkeligheden er og hvad vi har potentiale til. Hvilket altid er stort og fantastisk!
 
Det er i essensen af hvad ThetaHealing handler om hos Heart Academy.
 

ThetaHealing er udbredt i 120 lande og anbefales af PhD, Bruce Lipton
ThetaHealing anbefales og understøttes videnskabeligt af PhD Bruce Lipton, der er forfatter til bogen “Intelligente Celler”. Under healingen er klient og udøver i theta-hjernebølger, som sammen med energetisk arbejde, ifølge Bruce Lipton, er hovedbestandelene i transformerende behandling. Dette forklarer, hvorfor ThetaHealing er populært og udbredt i mere end 120 lande, hvor det bruges af læger, terapeuter, coaches og indiske guruer. Bruce Lipton skriver i sin bog, ”Intelligente Celler”, at vi mennesker i bund og grund består af atomer og dermed energi. Vibrationers frekvenser kan ændre et atoms fysiske og kemiske egenskaber, hvilket er det, der sker i healingen. Da bevidstheden er fordelt i hele kroppen, via signalmolekyler, kan vores tanker påvirke vores psyke samt fysiske krop. Vi kan gøre os syge eller raske med henholdsvis negativ og positiv tænkning, skriver han. 

Bruce Lipton forklarer også at det er nødvendigt for al terapeutisk arbejde at kunne få adgang til underbevidstheden, da den påvirker os 95 % af tiden. I ThetaHealing er både udøver og klient hovedsageligt i theta-hjernebølger, hvor vi har adgang til underbevidstheden og dermed nemmere kan forløse de overbevisninger, mønstre og følelser, der er lagret her.

Clairvoyance hjælper dig med at “se med” i sessionen 
Noget af det mest fantastiske vedThetaHealing er nok, at vi kan anvende clairvoyancen til at “se med” på klientens rejse. Dermed kan vi opdage de ting klienten ønsker at forløse, men ubevidst beskytter sig bag. Da jeg mødte ThetaHealing i 2010 havde jeg  mindst 100 terapi-timer bag mig, men ingen af dem havde hjulpet mig med at forløse den søvnløshed jeg led af efter min datters fødsel. En enkelt ThetaHealing session fik åbnet op for mine fødselstraumer og forløst hovedårsagen til søvnløsheden. (Du kan læse min egen oplevelse med ThetaHealing her).

Clairvoyancen anvendes også til at erstatte traumer og begrænsende overbevisninger med den “læreproces” vil kom her for at få. Når vi kender den, og dermed “meningen” med det hele, kan vi lettere forløse gamle energier. 

Endvidere er clairvoyance en sand “spejling” af hvem vi er, og hvad vi har potentiale til. Her spejles vi af 7. plans guddommelige og kærlige energi og kan dermed bedre forløse den “forkerthedsfølelse” og skam vi har fået gennem vores forældres og andres negative spejlinger af os. 

7. plan, som er det højeste bevidsthedsplan. Planet for betingelsesløs kærlighed , eller Gud, afhængig af, hvad du bedst kan lide at kalde denne energi. På 7. plan er på udøver og klient hovedsageligt i theta-hjernebølger. Jeg har fået lavet EEG skanninger under sessioner, for at kunne påvise dette. (Se egne EEG skanninger under ThetaHealing sessioner)

Fantastiske terapeutiske redskaber
Healingen og clairvoyancen forenes med nogle fantastiske terapeutiske redskaber som også anvendes af NLP-terapeuter og psykologer. I ThetaHealing kalder man det “digging”. Digging anvendes til at komme til roden af vores underbevidste overbevisninger. Du vil lære at arbejde både på celleniveau samt karmisk og epigenetisk. Epigenetik handler om de overbevisninger og traumer vi nedarver fra vores forfædre. Jeg vil endvidere lære dig essens af de terapeutiske erfaringer jeg har skabt gennem ca. 17 år som behandler.

En fantastisk metode er at forene overbevisningsarbejdet med visualiseringsteknikker. Dette skaber sand transformation og er en del af mit eget materiale jeg kalder Theta Transformation Wheel.

Opbygning af uddannelsen
På basis kurset vil du allerede lære af arbejde med overbevisningsarbejde og kombinere dette med visualiseringsteknikker. Derefter udvides metoden på hvert modul, så du lærer at arbejde karmisk, med epigenetik, forløse årsager til psykiske ubalancer og fysiske sygdomme, forløse dybe problematikker samt skabe transformation og finde læreprocessen bag udfordringerne. Du vil lære at lave spirituel coaching og manifestationsteknikker.  Kursusrækken afsluttes med en MasterClass, hvor jeg inddrager elementer fra psykologien, neurologien, coaching, gestaltterapi samt østlig og vestlig filosofi i undervisningen. Her vil du lære at integrere metoden fra ThetaHealing i et større perspektiv, hvor du også vil lære at forløse begrænsende roller og arbejde med traumer. De fleste mærker at uddannelsen fuldendes her, ved at de begynder at kunne slippe metoden og kan arbejde mere frit fra deres intuition og væren.

Du kan læse mere om indholdet på modulerne længere nede.

 

HVEM ER DU ?

🔆 Du ønsker at stå i din styrke, kærlighed og livsglæde og udleve dit fulde potentiale og livsmission.

🔆 Du er nysgerrig omkring energipsykologi og ønsker at arbejde med dig selv og muligvis med andre som behandler.

🔆 Du ønsker – og er klar til – spirituel transformation og at kunne styre dine spirituelle evner bedre.

🔆 Du ønsker en uddannelse der hjælper dig ind til din intuition og finde din egen vej, fri for regler, dogmer og at vide bedre. 

 

HVAD OPNÅR DU ?

🔆 Du finder “hjem” til dig og finder en måde at komme hjem til din hjerte-bevidsthed, når du farer vild i livet og er udfordret i det. 

🔆 Måske får du undervejs healet fysiske ubalancer og transformeret lavere energier som uro, stress, angst og nedtrykthed til glæde, kærlighed, styrke og ro. Og du ved, hvordan du kan fortsætte denne bevægelse efter uddannelsen.

🔆 Som behandler lærer du en metode der kræver meget lidt energi og giver dine klienter utrolig meget.

🔆 Du får adgang til et netværk på Facebook med næsten 200 andre thetahealere du kan udveksle erfaringer og sessioner med.

 

DATOER FOR UDDANNELSEN i 2022

Basis kursus:            18. – 20. marts                      

Advanced kursus:    8. – 10. april                                         

Dig Deeper:              23. – 24. april

Manifestation:         7. – 8. maj                                             

Master Class:           3. – 5. juni                                

 

TID & STED

Uddannelsen foregår kl. 10.00 – 16.30 alle dage.

Basis kurset foregår Lyngby Hovedgade 39, 3 sal. De øvrige 4 kurser foregår på Strandvejen 118, 1. 3070 Snekkersten.

Som udgangspunkt er det kun muligt at tilmelde sig hele uddannelsen i 2022. Er du kun interesseret i et enkelt eller nogle kurser, kan du blive skrevet op. Efter 20. januar frigiver jeg eventuelle ledige pladser på de separate kurser. Du vil få certifikat fra Vianna Stibal på de 4 første moduler. Master Class’en er udviklet af Helle Brinch/Heart Academy, som certificerer dig i denne. 

 

PRISER

Pris for hele uddannelsen er kr. 19.000,- (ved samlet betaling inden 20. januar 2022). Herefter er prisen kr. 20.500,- Denne kan opdeles i rater af 4 x 5.500,-, der indbetales 1/3, 1/4, 1/5 og 1/6 2022.

Pris på enkeltkurser er: 3-dages kurser kr. 5.200,-  2-dages kurser kr. 3.600,-

Yderligere rabat med clairvoyance-kurset
Har du allerede Helle Brinchs kursus i Intuition/Clairvoyance, kan du trække kr. 1000,- fra når du køber hele uddannelsen – og omvendt. Læs om clairvoyancekurset her.  

Prisen inkluderer
Danske manualer til alle kurser. Frugt, snacks, lidt sødt om eftermiddagen samt te/kaffe. Meditationer fra kurserne tilsendt som lydfiler. En netværksgruppe på Facebook hvor du kan stille spørgsmål og få supervision efter uddannelsen. 

Bruttolønsordningen
Såfremt din arbejdsgiver tillader dig at anvende bruttolønsordningen (læs mere på Skattestyrelsens hjemmeside) kan du betale uddannelsen over din løn og dermed spare 40-50% af uddannelsens pris.

Afbudsregler
Ved afbud op til 20 dage før første kursusstart tilbagebetales beløbet undtagen et depositum på kr. 2000,-. Ved senere afbud tilbagebetales kursusprisen ikke. Tilmelding er bindende for resten af kurserne. Ved sygdom kan du tage det enkelte modul på et senere tidspunkt ved betaling af kr. 1500,- pr. modul, du skal tage igen. Dette er dog kun muligt, sålænge jeg fortsat afholder uddannelsen. Du er velkommen til at videregive din plads til anden side.

 

TILMELDING

Du tilmelder dig på tlf:  22431717 samt ved betaling på mobilepay 70966. Beløb over kr. 15.000 skal betales til konto i Handelsbanken: reg: 6488 konto nr: 0002018977 (Husk at påføre navn og telefonnummer).

Deltagelse på kurserne i ThetaHealing forudsætter, at du har arbejdet med dig selv tidligere og dermed kan tage ansvar for din egen proces under kurset. For at blive tilmeldt skal du godkendes til kurset, hvilket du bliver gennem telefonsamtale.

 
 

 

BASIS THETAHEALING

Basiskurset fungerer som en slags introduktion til alle kurserne. Du lærer her hvordan du forløser overbevisninger og arbejder med visualisering. På alle kurser starter vi dagligt med dybe meditationer. Du vil også få demonstreret sessioner og får mulighed for at modtage en session foran gruppen.

Indhold på basis kurset:

 • hvordan du kommer i Theta-hjernebølger, som kaldes “den guddommelige hjernebølge”, der gør at du kan ændre gamle ubevidste overbevisninger
 • hvordan du erstatter gamle overbevisninger med nye og arbejder med de 4 overbevisningsniveauer (kerne-, genetisk- historisk- og sjæleniveau)
 • hvordan du “spejler” kroppen med positive følelser og skaber positive energier i cellerne og renser for mere negative følelser og energier
 • hvordan du arbejder med DNA – epigenetik
 • hvordan du laver chakrahealing
 • hvordan du kommunikerer med skytsengle
 • hvordan du laver fremtidslæsning/clairvoyance
 • hvordan du manifesterer fra 7. plan
 • hvordan du laver sessioner på andre og ikke mindst, hvordan du arbejder med dig selv og bedre kan støtte dig selv i livet.

 

ADVANCED THETAHEALING

På dette kursus vil du få uddybet og integreret alle teknikker og metoder fra basiskurset, samt lære at arbejde med karmiske energier. Vil vil lave dybere digging-sessioner, hvor du vil lære at forløse fortrydelse, bitterhed/vrede og frygt for afvisninger. Dette er de vigtigste følelser at forløse, for at øge din vibration og forløse psykiske og fysiske ubalancer. Du vil lære at lave dybe healinger samt hvordan du integrerer dig og dine klienter med sjælen samt dit højere selv.

På advanced kurset vil du få over 100 “downloads”,  som bl.a. har til hensigt at rense dig for de overbevisninger der hindrer dig i at lave spontane healinger. Du vil desuden lære:

 • at lave sjælehentning og integrere dig med din sjæl
 • at rense huse, objekter og ikke organiske materialer
 • at downloade ting med ønskede egenskaber
 • at kommunikere med afdøde og høre deres budskaber til dig
 • at kommunikere og komme i kontakt med dit højere selv
 • at heale fosteret i sin mors livmoder og genskabe det i kærlighed (særligt godt til at arbejde med ADHD og autisme)
 • at kommunikere med planter og dyr
 • at heale med sang, hjertehealing samt healing af øvrige organer
 • at heale sjælen
 • at arbejde med afvisning, fortrydelse og bitterhed, der hindrer os i at leve det liv vi ønsker
 • at se og arbejde med tidligere liv samt ophæve gammel karma
 • at arbejde med det arkaiske arkiv samt tale med mestre, ærkeengle etc.

 

DIG DEEPER

Dig Deeper handler om at lave digging nemmere og ved brug af clairvoyancen. Du lærer at arbejde epigenetisk og hvordan du finder den “universelle læreproces” i alt der er sket og dermed forløser sygdomme, traumer, karmiske problematikker mv. Du vil desuden lære:

 • “short Cuts” der får dig til roden af en udfordring på få minutter.
 • hvordan du nemt kan arbejde med genetisk materiale (epigenegetik) og finder frem til dine forfædres overbevisninger der ligger dybt begravet i underbevidstheden.
 • 8 forskellige måder til at lave digging til; sygdomme, frygt, traumer, at manifestere, afstandstagen (vrede), karma, genetiske overbevisninger og at flytte mentale grænser
 • du vil lære hvordan du arbejder intensivt på dig selv
 • hvordan du “digger op” og skaber nye neuronbaner i hjernen
 • og ikke mindst hvordan du finder nøglen til forståelse af enhver udfordring i dit liv og dermed også til tilgivelse.


MANIFESTATIONS KURSUS

På dette kursus vil du uden tvivl lære de mest effektive redskaber til at tiltrække det du ønsker. 

På kurset får du testet 100 overbevisninger der begrænser succes, flow, økonomisk rigdom, sundhed mm. Vi vil derefter forløse og erstatte disse overbevisninger med sande og positive overbevisninger.

På dette kursus har jeg ladet mig inspirere af de bedste teorier og filosofier i verden omkring tiltrækning og fusioneret med ThetaHealingen til nedenstående vej til manifestation:

 1. at finde din livsmission, dit højere purpose (dit “hvorfor”)
 2. at identificere og forløse begrænsende overbevisninger, følelser og energier
 3. at øge din vibration og være i den energi/kvalitet du ønsker at tiltrække
 4. at vide præcis hvad du vil manifestere (dit “hvad”)
 5. manifestationsteknikker
 6. at have tillid og give slip
 7. at visualisere større end du kan forestille dig og gøre “det umulige”
 8. Divine Timing, samt at skabe og ændre fremtiden
 9. handlingsplan (dit “hvordan”)

 

MASTER CLASS  THETA TRANSFORMATION WHEEL

På denne Master Class bringes ThetaHealingen på et højere niveau med en hel ny metode jeg har udviklet, som jeg kalder “Theta Transformation Wheel”. Metoden bygger på kanaliseret materiale og forener ThetaHealingen med elementer fra østlig og vestlig filosofi, kognitiv adfærdsterapi, gestaltterapi, neuroscience, coaching, visualisering, kostvejledning samt kropsterapi. Denne metode bringer klienten på en rejse, hvor alle aspekter af klientens liv bliver transformeret.

Du vil lære hvordan du kan arbejde på et højere plan, hvor du selv lærer at slippe gamle roller og identiteter der holder dig fastlåst, bl.a mht din karriere, din personlige- og spirituelle udvikling samt dine relationer. Når vi arbejder med roller, kan vi forløse skyggesider og polariteter og det er desuden vejen til at skabe fundamentale forandringer i livet. 

Du vil lære hvordan chok/traumer påvirker vores nervesystem samt hvordan du kan heale chok/traumer. Derudover vil du lære følgende:

 • om den empatiske relation mellem klient og behandler
 • at arbejde med identiteter og roller og hvordan vi slipper dem
 • healing af traumer via hjertet 
 • healing af traumer med freudiansk metode
 • hvordan klienten lærer at kunne rumme og acceptere sine følelser og finder ind til sin hjertebevidsthed
 • at kunne “re-fraime” oplevelser og følelser gennem visualisering.
 • at arbejde med at skabe ændret adfærd samt støtte klienten til at opnå sine mål og skabe commitment
 • neurologi; hvordan neo-cortex og det limbiske system kan samarbejde

 

 

UDTALELSER OM UDDANNELSEN

Af hjertet tak for dit skønneste varme og milde væsen… Du besidder en kærlighed og indre skønhed, som så tydeligt kommer til udtryk i din formidling.. Du har en unik evne til at kommunikere og give feedback på en måde så man på ingen måde kan føle sig forkert..  Dine evner som Theta Healer er jeg fuldstændig blown away over – du har de vildeste evner ud over alle grænser..  Jeg har selv i denne proces oplevet en indre healing, som jeg ikke har kunne opnå ved andre metoder. Jeg føler mig hel og samlet med et åbent hjerte. Så fra hele det hjerte – tusind tak for dig og dine evner.. Uden dig lå jeg stadig som 1000 glasskår..

Miila Duus

Thetahealer uddannelsen har levet til fulde op til mine forventninger og mere til. En helt igennem magisk og vidunderlig uddannelse i høje vibrationer, som passer bedre til mig og mit syn på mennesket og livet, end jeg havde forestillet mig. Jeg valgte at tage hele uddannelsen, selvom jeg ikke havde troet jeg ville slå mig op som healer – men det fik jeg lyst til, hvor er det vidunderligt at kunne give healing videre til andre – jeg har allerede her få uger efter, haft de mest fantastiske og virkeligt rørende sessioner med skønne, skønne mennesker. Det sidste kursus gav mig desuden redskaberne til at arbejde med traumer, hvilket måske i virkeligheden er det vigtigste på hele uddannelsen.
Helle du er det skønneste og mest kærlige væsen! Jeg er fuldstændig blown away over dine evner og du er det bedste eksempel og forbillede på hvad den her uddannelse kan. Din undervisning er altid leveret i ægthed og kærlighed og fuldstændig i øjenhøjde. Ud over at lære gavmildt fra dig er du også åben omkring dig selv og dit eget liv. Det er ikke den sidste uddannelse jeg tager hos dig.
Tusinde tak.

Lone Allison

På det varmeste anbefaler jeg Thetahealer uddannelse og de enkelte moduler, der på hver sin måde er med til at transformere ens liv, for hvert modul var et healende forløb, i trygge rammer med Helle som kompetent underviser, tusinde tak for de gode varme energier samt know how, på vejen.

Bjarke Torben Jensen

1000 tak for fem helt fantastiske, opløftende og informationsrige kurser! Jeg har haft enormt stor gavn af, at lære Theta Healing og er meget glad for, at jeg valgte at tage kurserne hos netop dig! Intet er tilfældigt. Du er god til, at lære fra dig med dit kærlige og nærværende væsen, en kærlighed der også skinner igennem i din tilgang til ThetaHealingen, din videreformidling af stoffet samt din tilgang til kursisterne. Du er meget indsigtsrig, hjertevarm og favnene. -tak for dig! Jeg bruger ThetaHealing dagligt og elsker den indsigt, kraft og glæde det har givet og stadig bringer mig, samt alle de muligheder det har åbnet -det er STORT!

NadjaViga

Jeg har deltaget i ThetaHealing uddannelsen hos Helle Brinch og jeg er blevet beriget, berørt og betaget af hele uddannelsen og ikke mindst Helles undervisning. Helles evner er dybsindige, bemærkelsesværdige, indsigtsfulde og healende og alt dette har hun formået at give videre til os. Jeg kan på det varmeste anbefale Helle Brinch, Heart Academy og ThetaHealing.

Helle Betina Nørgaard

Jeg har deltaget i Helle Brinchs kursus i thetahealing, og det har på alle måder været en fantastisk oplevelse. Helle er en helt enestående underviser. Med stor faglig dygtighed, tålmodighed, humor og empati formidler hun kærligt sin viden og sine færdigheder til kursisterne. Jeg kan varmt anbefale Heart Academy og Helle Brinch.

Tom Jørgensen - Lektor i dansk og retorik

Det har været en fantastisk oplevelse at tage uddannelse hos dig. Man mærker tydeligt at du har stor viden og megen erfaring; både når du på på fantastisk og pædagogisk vis formidler stoffet og når du med stor ro og sikkerhed hjælper os elever i praksis. Ud over at det er spændende og berigende, så har det også været både morsomt og hjertevarmt. Tak for dig.

Mette

Helle har en fantastisk evne til å formidle, og hun introduserer thetahealing på en forståelig, varm og superpedagogisk måte. Thetahealing (kursene) åpner opp forståelsen av deg selv og verden på en ny og positiv måte, og bevisstheten av hvordan ting henger sammen, øker med 100 prosent. Det fører til en umiddelbar dybde og erkjennelse av at du har så mye mer å bidra med til deg selv og alle/alt omkring deg enn du tror. Du kan skape ditt liv som du vil! Det er utrolig å merke kontakten med Gud/universet og kjenne hvordan du utvikler deg – og å oppleve at medkursister flytter seg fra kurs til kurs på en dyp og befriende måte. WOW, kan anbefales på det varmeste

Ingunn