Master Class – Theta Transformation Wheel

Styrk dig selv som ThetaHealer, behandler og menneske

Master Class – Theta Transformation Wheel
– vil du transformere dine klienter må du transformere dig selv

Deltagelsen i Master Class i “Theta Transformation Wheel” har rørt i så dybe lag, som jeg slet ikke anede jeg havde. Til gengæld har jeg fået en dyb, dyb ro, som jeg ikke kan huske, jeg har oplevet før… Selv mine nærmeste kunne se min transformation. Jeg ved at den er ægte, dybgående og forandrende. Jeg er på vej til at finde min endelige sande JEG.

Margarita

Vil du lære at lave ThetaHealing på en dybere og mere effektiv måde, samtidig med at den er nemmere og mere simpel?

På denne Master Class bringes ThetaHealingen på et højere niveau med en hel ny metode jeg har udviklet, som jeg kalder “Theta Transformation Wheel”. Metoden bygger på kanaliseret materiale og forener ThetaHealingen med elementer fra østlig og vestlig filosofi, kognitiv adfærdsterapi, gestaltterapi, hjerneforskning, coaching, visualisering, kostvejledning samt kropsterapi. Denne metode bringer klienten på en rejse, hvor alle aspekter af klientens liv bliver transformeret.

Min mission med denne Master Class er, at du selv lærer at slippe gamle roller og identiteter, der holder dig fastlåst, bl.a mht din karriere, din personlige- og spirituelle udvikling samt ift. dine relationer og parforhold. Når du selv har gennemlevet healingsprocessen, vil du være i stand til at føre dine klienter gennem denne proces.

Du vil blive undervist i min teori omkring hvordan chok/traumer påvirker vores nervesystem og påvirker os sjælelig og spirituelt, samt hvordan du kan heale chok/traumer.

Denne Master Class handler om at integrere ThetaHealing med de metoder der har vist sig effektive, historisk set samt krydret med den nyeste hjerneforskning og jeg har desuden valgt at lægge vægt på følgende:IMG_0515

  • Undervisning i den empatiske relation mellem klient og behandler
  • At arbejde med identiteter og hvordan vi slipper dem
  • At terapien skaber balance i hjernen og aktiverer frontallapperne samt skaber kommunikation ml. det limbiske system og frontallapperne
  • At klienten lærer at kunne rumme og acceptere sine følelser.
  • At tage klienten tilbage til før en rolle/overbevisning eller et traume blev skabt og heale episoden herfra (Freudiansk og Shamanistisk metode)
  • Hvordan du skaber “ro” og stilhed til at transformere sjæl og psyke
  • At kunne “re-fraime” oplevelser og følelser gennem visualisering.
  • At arbejde med hvordan klienten skaber ændret adfærd samt laver mål for fremtidig handling samt commiter sig til at nå sine mål
  • At arbejde med hvordan klienten slipper gamle traumer især fra psykiske og fysisk overgreb.

Desuden vil jeg undervise i min egen metode til at lade klienten selv finde den nye overbevisning i ThetaHealing, gennem en “digging up” metode, der har til formål at lade klienten mærke og visualisere den nye overbevisning inden den erstattes fra 7. plan. Dermed får vi neo-cortex (ny-hjernen) med i forandringsprocessen.

Da dette kursus også handler om at give ansvaret for processen tilbage til klienten, vil jeg på kurset også komme ind hjemmeopgaver du kan give din klient.

Denne Master Class er for dig der ønsker at øge dine kompetencer omkring ThetaHealing til at opnå en dybere forståelse for, hvordan du kan hjælpe dig selv og dine klienter med at skabe grundlæggende forandringer i livet. Du vil blive undervist i 2 sammenhængende dage samt en 3. dag der er forbeholdt supervision. Her vil du blive superviseret, med en af de andre deltagere som klient, foran resten af gruppen, og ligeledes overvære de øvrige deltagere blive superviseret. Det kan være udfordrende, men er også den mest effektive metode til at undervise i de udfordringer der kan dukke op under en session.

Mine erfaringer med “Theta Transformation Wheel” er at klienterne hurtigere skaber ændringer i deres adfærd, overbevisninger og har nemmere ved at slippe den falske identitet og finde deres sande essens. – Jeg glæder mig til at vise metoden til dig::

Find næste kursus her:https://www.hellebrinch.dk/kursus-datoer/

I forbindelse med kurset er der mulighed for tilkøb af 1 1/2 times individuel supervision m. egen klient til kr. 900,-. Dette vil foregå udenfor kurset.

Forkundskaber: Dette kursus kræver ThetaHealing Basis, ThetaHealing Advanced og Digging.

Tak for et dejligt ThetaHealing master class kursus. “Theta Tranformation Wheel” har virkelig givet mig enkle og konkrete værktøjer, der har gjort det let at arbejde med klienter. Kan på det varmeste anbefale dit kursus til andre.

Lene Kvist

Tak for et dybdegående og transformativt kursus. Jeg har fået en nemmere og mere effektiv måde at arbejde med theta healingen på.
På samme tid har det været fantastisk, at få inspiration til hvordan man kan coache klienten, så de får hjælp til at nå deres mål og lykkedes med deres drømme.

Nina