Hypnoseprogram

Modul 1. (vi tager forbehold for ændringer af programmet)

 

Dag 1

Velkomst og præsentation

Hvad er hypnose og hvad kan man bruge det til?

Hypnoselovene

Myter og fordomme om hypnose

Autoritær/direkte og tilladende/indirekte hypnose

Gruppedemonstration af selvhypnose

 

Kort pause og formiddagssnack

 

Metateori og forståelse af menneskets udvikling, sind og bevidsthed

Sindets opbygning – underbevidsthed, dagsbevidsthed, kollektiv bevidsthed og højere bevidsthed 

Trance og hjernebølger

Øvelse – find dit tema

 

Frokost

 

Opstart af et hypnoseforløb

Hvem kan hypnotiseres og hvornår skal man undgå hypnose

Behandlingsetik 

Vurdering af klienten – BASIC-vurdering

Modtagelighedstests

Formålet med forløbet og klientens ansvar

 

Kort pause og eftermiddagssnack

 

Det rette miljø – rammerne og terapirummet

Dig som behandler – Brug dig selv i terapien

Dit sprog og din stemmeføring 

Vejrtrækning

Lyt til klienten

Modstand imod en klient

Klientens modstand og beskyttelse

Den terapeutiske relation – kontaktforholdet, spejlneuroner og rapport

Øvelse i rapport – spejling – pace – lede

 

Dag 2

At arbejde intuitivt

Intuition og hypnose

Om at turde sårbarheden som behandler

Fordele ved clairvoyance i hypnosearbejde

At arbejde spirituelt med hypnose og løfte klientens “vibration”

De psykiske sanser

Skelnen mellem universelle budskaber og din egen fantasi

Øvelse

 

Introduktion til hestesko-modellen

Forberedelse af klienten inden hypnose

Induktioner – kropslige, sanselige, intuitive

Bevidsthedsscripts og indre lederskab

Om at gå ‘op’ og ‘ned’

Øvelse to og to i induktion

 

Dag 3

Underbevidsthedens sprog 

Hypnosetegn og fænomener

Visualisering i hypnose

Forestillingsteknik

Relationel – Kognitiv adfærd – humanistisk – transpersonel/spirituel

Etablering af ‘et trygt sted’

Hvordan du mærker, hvor dybt klienten er

Suggestioner

Posthypnotiske suggestioner

Seeding

Øvelse i induktion og etablering af  et trygt sted og ego-styrkende suggestioner

 

Frokost

 

Behandling og hypnoterapi

Aldersregression

Kalendermetoden

Affekt-bro metoden

Fjer metoden -regression til tidligere liv

Øvelse to og to 

 

Dag 4

Future Pace

At etablere et anker og dehypnotisering

Teknikker fra klassisk hypnose; øjenfiksering, øjenkatalepsi, let banken på panden, løft af håndled, ideomotoriske fingersignaler 

 

Frokost

 

Øvelser i et helt hypnoterapeutisk forløb 

 

Modul 2

Dag 5

Kærlighed, accept og spejlinger

Løget

Polariteter

Skyggesider

Maskuline og feminine værdier og integration

 

Dag 6 

Stress, angst og depression

Psyko-education

Hjernen, nervesystemet, frontallapperne og venstre/højre hjernehalvdel.

Om cellehukommelse, aktivering af DNA, energicentre og kundalini.  

Pinealkirtlen og DMT

Om nervesystemet, stress og angst

 

Afreaktion af f.eks. vrede 

Ability spotting øvelse 

Særligt angste eller kontrollerede klienter, overlæsningsteknik og forvirringsteknik

Afslapningstæppe

Switch teknik

Øvelse to og to

 

Dag 7

Hypnoterapeutisk behandling af “Det Indre Barn”

To og to øvelse i en hypnosesession med behandling af indre barn

 

Modul 3

Dag 8 

Epigenetik og hypnose

Øvelse to og to

 

Dag 9

Personlig læringshistorie 

Øve interview og udvikle en hypnose med en foretrukken historie med integration af læreprocessen.

 

Dag 10

Træning, feedback, supervision, opsamling

Hypnoterapi og din særlige vej og kombination

Personlig stil

Diplomer og fejring