Fra polariteter til paradokser – en ny tid er begyndt

marts 20, 2020
Helle Brinch

Lige nu er tiden meget intens og mens nogle gør ufattelige gode gerninger og næsten ofrer deres liv for andre, slås andre i supermarkedet, fordi de bliver bedt om at holde afstand.

En mand spørger på Facebook: “er det bare mig, eller løber I andre også ind i flere sociopater for tiden?”.

2020 er en tid hvor polariteterne virkelig kommer til udryk. Jeg har mødt mere kærlighed end nogen sinde og mere mørke end nogensinde. Jeg har mødt mennesker, der har opført sig så uanstændigt, at jeg næsten ikke kan tro på det, og de kærligeste mennesker, der har ville mig alt det bedste.

Alt det vi møder udenfor lige nu, er en spejling af vores egne polariteter.

Jeg kender selv de forskellige sider. Jeg kan være en engel, der er i stand til at gøre alt for andre og elske ubetinget. OG jeg kan være en djævel, der kan tænke de mørkeste tanker.

Tiden er, mere end nogensinde, til at forene disse polariteter og vores tænkning i dualiteter og erstatte med paradokser.

Dualiteten optræder i vores ego, der ikke kan forene to modstridende sider og er opdraget til at noget er rigtigt og noget er forkert. Når noget er forkert skaber det “skyggesider”, altså sider af os selv vi må fraspalte, da de ikke er tilladte.

Paradokser er, når noget umiddelbart modsiger sig selv, men kan være sandt alligevel. Paradokset lever i vores højere bevidsthed og kræver en højere bevidsthed, for at kunne rummes. Jeg plejer at sige; “det ene udelukker ikke det andet”.

Paradokser kan være;

  • Når du stopper med at søge, vil du finde (Zenbuddhismen)
  • Ud af intethed kommer alting. (Zenbuddhismen)
  • Lær at lide, og du vil lære hvordan du ikke lider. (Gnosticisme)

Man kan også sige, at når vi rummer paradokser sikres udvikling og bevægelse, mens vi fanges i stagnation, når vi bliver for polariserede.

Hvordan kan jeg transformere polariteter til paradokser?

Når jeg er i kontakt med mine vrede og aggression, kan jeg føle mig fanget af “djævlen” i mig og føle at den styrer mig. Når jeg tilfører vreden bevidsthed og accepterer den, og dens intention om at beskytte mig, kan jeg vælge om jeg vil lade den fylde i mig eller ej. Skal jeg give slip, sige fra, eller bare lade den transformere til en styrke indeni mig. Styrke er bl.a., at kunne vælge hvordan du bruger din vrede.

Ifølge Jung skal vi faktisk bruge djævlen i os – the daimon. Han sagde, at dæmonen lever i vores ubevidste sind og hvisker ideer til os, inspirerer os og giver stemme til vores intuition. Som en slags ur-kraft der giver liv. – Accept af mørket fører altså til lyset.

Men, som, den jungianske analytiker, James Hillman, skriver i sin bog: “The Soul’s Code”, kræver det mod at finde ind til denne dæmon. Du må vende blikket indad og slippe bekymringerne om, hvad andre tænker om dig. Først da kan du kontakte din dæmon, skriver han. Og han skriver, at mødet med vores indre dæmon vil styrke os og ændre hele samfundet. For, når vi ikke længere har en skam over skyggesider i os, vil vi bliver indre-styret, fremfor ydre-styret. Måske vil en advokat ikke udøve loven mere. Måske vil han virkelig være kunstner. Måske vil den berømte kunstner ikke ønske at skabe mere. Hans dæmon beder ham om at udføre humanitært arbejde, skriver James.

Så at gå ind i sine indre skyggesider, acceptere dem og lade dem transformere til paradokser, vil skabe en fundamental ændring af hele samfundet, som vi kender det. Og det er denne tid der er begyndt.

Vi kan kigge på corona-virussen på samme måde. Er den mørk eller lys? Eller rummer den begge dele og kan vi lade det mørke i den; død, sammenbrud af vores samfund og økonomisk afmatning, føre til lys? Hvis vi går med den, lader os blive hjemme, slappe af og give slip på al kontrol, kan det være at virussen på sigt kan føre et helt nyt samfund med sig. Et samfund hvor vi gearer ned, finder ind til os selv og mærker nærvær og kærlighed til hinanden. Måske endda på sigt at færre dør, da vi alle har fået en lang og tiltrængt pause og lever et sundere liv. Ligesom vores miljø og klima får et pusterum. Måske mørket også her vil føre til lys, hvis vi er bevidste om det og accepterer det.

 

Til efteråret præsenterer jeg en ny uddannelse, der bl.a. er bygget på at transformere polariteter til paradokser. Den hedder “World Transformational Healer”. Tilmeld dig mit nyhedsbrev på forsiden af min hjemmeside, og du vil være blandt de første der hører om den.