Fremtiden er intuitiv

december 11, 2020
Helle Brinch

Fremtiden er intuitiv, da intuitionen arbejder hurtigere end vores analytiske sind og da intuitionen er inspireret et højere sted fra, hvilket skaber evolution fremfor lineær og stationær tænkning.

 

Intuition er at kunne se. At kunne se det, der ikke nødvendigvis er logisk, men at åbne sit indre syn, sit indre øje, sine indre fornemmelser op. Når vi forbinder alt vi har lært gennem tiden – al vores visdom – med noget større indeni os selv. Når vi “tuner in”.

Når vi “tuner in”, vil vi være forbundet med vores underbevidsthed. Underbevidstheden har indsamlet data og erfaringer og ved, hvad der er sandt for os, inden vi logisk har analyseret os frem til et svar.

Vi ved, at vores underbevidsthed arbejder en million gange hurtigere end bevidstheden (Kilde. Bruce Lipton). Da al den viden vi har samlet gennem tiden, bliver akkumuleret til mere og mere viden, har vi mere data og mere information end nogensinde før. Børn i dag har meget mere viden de skal forholde sig til, end børn havde for 50 år siden. Vores indsamlede viden vokser eksponentielt og det er som om tiden og udviklingen går stærkere. Vi kan ikke længere rumme al denne data i vores hjerner, der ikke kan processere al denne data på én gang. Vi kan derfor ikke nå at analysere os frem til løsninger og muligheder længere. Derfor må vi anvende underbevidsthedens “processor” fremfor vores tænkende, analyserende sind.

Underbevidstheden er dog også forbundet med vores reptilhjerne, der er styret af frygt. Når vi går indad, er det derfor for at anvende denne del af hjernen – der arbejder hurtigere – koblet sammen med en “højere bevidsthed”.

Når vi “tuner ind” ,kommer vi nemlig også i kontakt med en “højere bevidsthed” – eller måske sjæl – som er forbundet med noget større end os selv – en universel højere bevidsthed. Tiden er ikke lineær, og sjælen kender både fortiden og fremtiden. Dermed kan vi se de muligheder og det potentiale der ligger i fremtiden. Når vi anvender sjælens bevidsthed til at navigere efter, vil fremtiden ikke blive baseret på fortidens erfaringer og kalkuler, men vil være baseret på nye, kreative input. Hvilket er nødvendigt, hvis vi vil ændre verden. Det er nødvendigt at blive inspireret et kærligt sted fra, fremfor et sted, der er styret af ego og frygt. Et sted der ved, hvordan vi anvender vores ressourcer på en bedre måde, og ved, at der er nok til alle, når vi fordeler ressourcerne anderledes.

Vi har altså brug for at forbinde os med en højere bevidsthed, for at skabe virkelige forandringer, og for at kunne tage hurtige beslutninger og følge med i al den data og viden der er skabt.

Desuden vil fremtiden formentlig være styret af robotter, der overtager den lineære tækning og kan processere al den indsamlede data og erfaring. Dette er genialt. Robotterne kan dog ikke tænke holistisk, være kreative eller mærke i maven, om en løsning føles rigtig i en større sammenhæng. De kan opfinde noget, men de kan ikke være reelt være nyskabende.

Også derfor har vi brug for intuitionen og forbindelsen med den højere bevidsthedsenergi.

Jeg tror, at når vi forbinder os med noget højere end os selv, så fungerer alt som ét stort puslespil, hvor der er nok til alle og plads til alle. Dette er også en del af intuitionen; at vi kender vores inderste potentiale og livsformål. At der ikke er konkurrence, men nok til alle, når vi alle udlever vores unikke potentiale.

Og derfor er fremtiden intuitiv.