Kanalisering 2022

februar 1, 2022
Helle Brinch

Lad 2022 blive det år du fandt dit indre Paradis

Det lyder stort men 2022 er et kærligheds år og har potentialet til at bringe dig tilbage til Paradis. Især hvis du forstår, at DU er paradis. Det er ikke noget du finder udenfor dig selv, men er i dig i din inderste kerne. Den energi du var i da du blev født, hvor du var kærlig, ren og hel. Indtil du kom til at spise af “skammens” æble og forlod Paradis.

I opvæksten “spejles” vi i det andre ønsker vi skal være, og kommer til at føle os forkerte, når vi ikke lever op til dette billede. Det skaber skam.

Vi bærer alle på en kollektiv skam. Det ligger faktisk i vores gener, at vi føler os smidt ud af Paradis. Præcis som Biblen beskriver om Adam og Eva, der ikke kunne holde sig fra æblet, og dermed blev smidt ud af Paradis. Æblet kan symbolisere vores grådighed, men æblet symboliserer især skammen. Skammen er kærlighedens ukrudt. Den tager livet ud af kærligheden i os selv, i vores relationer og i vores parforhold.

Den måde vi hidtil har forsøgt at komme af med skammen på, er ved at forsøge at opnå anerkendelse. Dermed kommer vi mennesker på arbejde og ryger endnu mere ud af vores indre Paradis. For vi bliver anerkendt for vores anstrengelser og ikke for dem vi inderst inde er.

Når vi skammer os, føler vi os separate fra de andre og når vi udskammer nogen, forsøger vi at separere dem fra os. Skam er altså følelsen af separation.

Skammen er ikke nedbrydelig i sig selv, men har brug for en anden energi for at opløse den. Nemlig bevidsthed om kærlighed – som vi også kan kalde hjertebevidsthed. Det er ren alkymi. Dette vil bringe os tilbage til Paradis. Skammens modgift er dermed bevidsthed. Når vi har bevidsthed nok til at vide, at vi alle er helt rene mennesker, der aldrig kan være forkerte, kan vi bedre forløse skammen.

Vi er her allesammen for at træne bevidsthed. I bevidstheden åbner vi vores hjerter og vores kanaler for at modtage budskaber fra en højere bevidsthed. Det er dog ingen skam, ikke at være her endnu. Vi er alle på vej og er på hvert hvor trin på vejen. Skammen er altså skabt for at lære os at åbne for bevidstheden. Et skønt buddhistisk ordsprog lyder, “What’s in the way is the way”. (Oversat: Det der er i vejen, er vejen)

Helvede er dermed bare ubevidsthed. I det øjeblik vi gør os til ubevidste zombier og ikke orker at være vågne, træder vi ud af Paradis. Eller i det øjeblik vi lukker vores hjerter for os selv og andre. I bevidstheden er ingen mennesker forkerte og vi skal til at indse, at vi ikke længere skal gøre hinanden forkerte. Det handler 2022 om.

De sidste par år er vi i højere grad blevet bevidstgjorte om vores samfunds skygger som pædofili, sexisme samt grådig kapitalisme. Det har vi ikke kunne rumme før. Men tænk hvis vi kunne anerkende, at dette er vores samfunds skyggesider og anerkende ofrene uden at udskamme gerningsfolkene. De har også brug for kærlighed, tilgivelse og forståelse. Det er vejen til healing og til at forene den splittelse vi er havnet i.

Det handler ikke om at lade nogen overtræde vores grænser, men at bevare medfølelse og forståelse for alle samt alle sider i os selv. Når vi bruger vores tid på at gøre andre forkerte handler det ALTID om frygten for egne indre skyggesider. 2022 handler om at stille sig på vippen, uden at gå til nogen af siderne. Der hvor vippen ikke tipper og der hvor vi kan se på begge sider og forsøge at forstå, acceptere og bevare kærligheden i os.

Dermed transcenderer vi, vi lader os selv blive større end konflikten. Vi bliver i den kærlige energi og lader ikke nogen påvirke os eller få os ud af vores indre Paradis.

I denne energi kan mænd og kvinder mødes. Yin møder Yang og ofre og gerningsfolk mødes i tilgivelse og forladelse. Her kan vi rumme det modsatte af det vi selv står for og forsøge at forstå.

Vi skal derfor til at lære at slippe “historien” og barndommens historie. Det, at sidde fast i historien om de andre. “Han sagde” “Hun gjorde”. Vi skaber ikke nogen bevidsthed før vi kigger på læreprocessen i det, der er sket. At kigge indad, dog uden skammen og uden det kritiske øje. Blot med accept, bevidsthed og kærlighed.

Så 2022 er en kæmpe skridt på vej til den nye bevidsthedsenergi, hvor den enkelte begynder at forløse sin egen indre skam mere end nogensinde før. Og dermed slipper behovet for at gøre andre forkerte.
Dermed vil der ske en opstigning.  Når vi slipper taget i hinanden og slipper at holde hinanden fast i skyld og skam kan vi stige opad – kollektivt 💜

 

Vil du læse mere…?

PhD Bruce Lipton skriver om bevidsthed i bogen “The Honeymoon effect”

 

Meditation til at møde dig selv fri for skam