Parforhold: Fra kamp til kærlighed

oktober 31, 2015
Helle Brinch

Hvad er det der sker, når vores parforhold ender med konflikter og kampe. Når partneren mere er blevet modstander end samarbejdspartner??

Jeg tror i bund og grund at vi kæmper for at få ret og være den der ikke er ”forkert”.

Problemet opstår når vi ikke tør erkende vores utilstrækkelighed og føler skyld over vores sårbarhed. (Jeg vil beskrive sårbarhed, som det vi er inde under alle vores roller og identiteter – der hvor vi er nøgne og bare ER). Vi bliver skyldige over at føle os afviste, jaloux, vrede etc. og vil helst fremstå ”perfekte” og fri for disse følelser, især overfor vores partner.

For at undgå at mærke vores sårbarhed, har vi dannet nogle roller som vi forsøger at leve op til og som vi skjuler os bag. Disse roller styrer på forhånd hvad vi mener og hvordan vi skal opføre os. Vi har defineret hvornår vi er ”rigtige” og ”forkerte”.  Når partneren spejler os i det vi selv har defineret som ”forkert”, rammes vi af skyld.

I virkeligheden har vi en indre kamp mellem vor ego, der ønsker at bevare denne rolle og dermed have kontrol over os selv, og mellem følelserne (og sjælen), der ønsker at slippe rollen og blot være i nuet og i væren.

Har vi en indre kamp, som de fleste af os har, vil det oftest føre til ydre kampe.

I kamp kan du kun tabe
Vi kæmper i virkeligheden for at kontrollere og manipulere vores partner til at opføre sig og spejle os på ”den rigtige måde”, så vi netop ikke risikerer at føle os forkerte, afviste etc. og dermed mærke vores sårbarhed. Vi dækker såret gennem vrede, angreb og kamp. Det er vigtigt at huske, at kamp ligeså vel kan være passiv som aggressiv. Den passive kamp går ud på at ignorere partneren og på den måde lade partneren mærke at han/hun er ”forkert” og det er dig der er den ”rigtige”.

Dette er ret paradoksalt, da sårbarheden hjælper os til at være i kontakt med os selv og dermed også til at have kontakt og nærhed med vores partner. Vi lader vores partner se hvem vi er, når vi er sårbare, hvilket gør det nemmere for ham/hende at elske os.

Accept – vejen til himlen
Hvordan kan vi slippe skylden over vores sårbarhed? Vi kan tage et kig på vores sidste konflikt og se hvilke følelser vi kæmpede for at undgå, hvad gav skyld?  Et eksempel: din kæreste fortæller at du er angribende og hård. Hvorfor er du det? Fordi du er bange for at blive såret. Ok, så er du ikke angribende og hård – du er bange for at blive såret. Start med at acceptere, at du er bange for at blive såret, så åbner du op for de sande følelser og begynder at heale dig selv. Hvis du også kan stå ved disse følelser overfor din partner, viser du sårbarheden og vil dermed slippe kampen. 

Når du er sårbar, er du blot den du er, du har elimineret ”rigtigt”/”forkert”, hævet fredsflaget og det vil være umuligt for din partner at fortsætte kampen med dig, da du ikke længere kæmper mod dig selv. Du begynder at acceptere at du ikke er perfekt og kan dermed begynde at udvikle dig og åbne for nærheden med andre mennesker.

Ph.D. Brené Brown fra USA, har lavet videnskabelige studier for at undersøge, hvad der adskiller folk, der har let ved at indgå i følelsesmæssige relationer, fra folk, der ikke har. Hun var overrasket over at opdage, at det først og fremmest er modet til at være sårbar der hjælper os til at indgå i nære følelsesmæssige relationer.