Sårbarhed – din styrke

september 1, 2015
Helle Brinch

Som terapeut troede jeg i mange år at jeg skulle hjælpe mine klienter til at opnår højere selvværd, da de fleste der kommer til mig udtrykker, at de ”mangler selvværd”.

Jeg har ofte tænkt over hvad selvværd egentlig rummer. Det rummer naturligvis en kærlighed til/i os selv, følelsen af at være værdigfuld samt evnen til at behandle sig selv og andre værdigfuldt.

Det væsentlige spørgsmål er så; hvordan øger man sit selvværd?

Og her kommer så det interessante: jeg tror ikke vi kan øge vore selvværd. Jeg tror ikke vi kan fylde noget ekstra på udefra eller at daglige positive affirmationer har den store effekt på vores selvværd. Jeg tror at vi mærker vores selvværd indefra ved at turde være sårbare.

Når vi er sårbare, giver vi plads til at være dem vi er, da vi er helt inde i sjælen, i væren. Når vi tør slippe de identiteter vi har opbygget, som kræver at vi opfører os på en bestemt måde, og slipper kravene om at være perfekte, bliver vi sårbare.

For de fleste mennesker er det nok den største udfordring i livet, at turde være sårbar. Her er vi blottede og har ikke kontrol med hvad der sker. Vi er ikke pakket ind i en fasttømret identitet eller rolle, som på forhånd styrer hvad vi mener og hvordan vi skal opføre os. Vi er autentiske. – Og det giver selvværd og selvrespekt!

Det gør det fordi vi har al den kærlighed vi har brug for indeni os selv. Når vi tør være
sårbare og såret er åbent, kan det heales igen. Så kan vi vokse, udvikle os og heale. Når vi mærker sårbarheden, mærker vi at det er en kæmpe styrke at være sårbar.

Når du er her skal du ikke længere beskytte dig, du skal ikke længere kæmpe imod dig selv eller dine følelser, du skal ikke kæmpe for at opretholde en identitet eller facade eller prøve at være perfekt. Du kan bare slappe af og flyde med.

Du vil også opdage at du bliver gladere og stærkere og kommer i kontakt med din kraft, kreativitet og kærlighed. Du vil komme i kontakt med din sjæl, din individualitet kan begynde at udvikle sig og du vil skabe den du er hele tiden. Det eneste der er konstant, er din sjæl.

Omvendt, når vi kæmper for at være ”gode nok”, er vi i en rolle. Vi kan ikke vokse i en rolle da den ikke er elastisk og ikke levner plads til impulsivitet. Er vi hovedsageligt i en rolle/identitet, mister vi langsomt os selv.

Har vi ikke brug for roller? Mange vil nok mene at vi har brug for vores roller, så vi ikke er sårbare hele tiden. At jeg ”terapeut” med mine klienter og ”mor” sammen med min datter. Det troede jeg engang, men det tror jeg ikke længere. For mig betyder sårbar ikke nødvendigvis at være trist. Sårbar betyder, at jeg er inde i min kerne og hele tiden er i kontakt med mig selv og dermed også i kontakt med andre mennesker. Jeg lader andre mennesker se og mærke hvem jeg er.

Du kan bl.a. finde ind til din sårbarhed gennem meditation, mindfulness, terapi/kropsterapi og vejtrækningsøvelser. Mediter evt. på solar plexus, som er dit kraftcenter. Jeg tror desuden at jo mere du finder ind til din sjæl, jo mere vil du have styrken til at være sårbar – og omvendt- når du er sårbar lader du sjælen træde frem.

Du kan desuden lave et eksperiment og bare én dag at gå ud af døren med beslutningen om at: ”i dag er jeg bare den jeg er”. Du skal ikke forsøge at gøre dig bedre end du er, hverken sjovere, klogere, smukkere osv. Du skal ikke forsvare eller forklare – hvis du laver fejl, så bare indrøm det. For du er ikke perfekt! Du vil opleve at du slapper meget mere af, slipper de dagligdags kampe med dig selv – og andre- og vil komme tættere på andre mennesker.

Følgende sætning kan også hjælpe dig til at slippe kravene til hvem og hvad du skal være:
”Jeg er præcis den jeg skal være, hvert eneste sekund, resten af mit liv”.

Kærlige hilsener

Helle Brinch