Transformation sker indefra

januar 12, 2021
Helle Brinch

Tiderne skifter og lige nu tvinges de fleste af os til at finde en indre ro i og med at alle ydre seværdigheder, rejser og oplevelser er lukket ned.

Indre ro lyder for mange umiddelbart lidt kedeligt. De fleste vil hellere stimuleres udefra. Det er det samme, når vi går i psykoterapi, hvor de fleste søger rådgivning, anerkendelse og støtte udefra, nemlig gennem terapeuten. Det har dog den effekt, at vi kan blive afhængige af den ydre anerkendelse og dermed ikke udvikler os eller transformeres. Nogle søger endda flere behandlere, for at være sikre på at få den komplette behandling. De lægger dermed ansvaret uden for sig selv og over på behandlerne.

Vi har alle et sted indeni der rummer alle vores kvaliteter
Alle mennesker har et uberørt og helt sted indeni. Vi kan kalde det en essens, en bevidsthed, en væren eller en sjæl. For mig er det ét og samme. Denne essens indeholder alle vores oprindelige kvaliteter; styrke, kærlighed, renhed (lys), glæde, fred og visdom. Herfra kan vi rumme alle paradokser (modsatrettede energier) og er ikke polariserede, hvilket betyder at der ikke er noget der er rigtigt eller forkert. Vi skal altså ikke stræbe efter at være noget særligt, men bare tillade vores væren, som altid er sand. Dette sted healer os. Det er et sted der altid ved at det er forbundet med en større og fælles helhed. Når vi giver dette sted opmærksomhed, vil det vokse.

Når vi mister os selv i barndommen
Når vi ikke “spejles” og anerkendes i denne essens i vores barndom, beskytter vi os ved at ryge “udad”. Vi må begynde at spille de rette roller og skaber dermed en falsk personlighed. Til sidst husker vi ikke længere at vi spiller disse roller, de er blevet en del af vores identitet. Vi oplever måske i stedet angst, uro, lavt selvværd, at vi hurtigt går i affekt mv. Vi har mistet kontakten med vores væren og vores sunde sted.

Vi må derfor tilbage til vores essens igen, hvilket er meget enkelt men ikke altid nemt. Vi frygter at vi vil mærke smerte, når vi går indad. Vi tror at vi ER smerten. Men går vi indad med en bevidsthed der iagttager smerten, så vil vi opdage, at vi ikke kun er smerten men også er den del der iagttager – nemlig bevidstheden. Vi opdager, at smerten blot er en del af os og at vi er så meget mere end den. Når vi healer os selv på denne måde, har det en selvforstærkende effekt. Smerten og “det indre barn” heales, mens bevidstheden og sjælen bruges og dermed udvikles.

Du er fuldkommen, præcis som du er
Som psykoterapeut tror jeg ikke længere vi kan transformeres via den traditionelle terapi, hvor terapeuten træder i stedet for vores forældre, og giver os ydre anerkendelse, accept eller endda rådgivning. Som zen-buddhismen siger; det vil lappe os, men ikke transformere os. Jeg tror, at ethvert behandlingsforløb skal tage udgangspunkt i hvor klientens grad af selv-støtte er, og derfra have opmærksomhed på at hjælpe klienten indad til sin egen selvstøtte. Det er vigtigt at behandleren “spejler” klienten i at de er hele og fuldkomne og ikke på nogen måde gør sig bedre eller større end sin klient. Ellers risikerer vi, at klienten går fra sessionen fra sit “lille sted” og ikke fra det “store sted”. Vi risikerer at vi har arbejdet i de ydre lag og ikke hjulpet klienten ind til de indre lag.

Tag ansvar for din proces
Som klient kan du have opmærksomhed på at vælge en behandler der hjælper dig indad til din egen støtte og essens og spejler dig i at du er fuldendt og ikke skal ændre dig. Ved at komme indad, kan du nemmere slippe gamle falske roller og overbevisninger, du har måtte pådrage dig for at samarbejde i din barndom.

Du kan selv arbejde med meditation og mindfulness der hjælper sindet med at finde ro, så du kan finde indad til sjælen. De behandlinger jeg bedst kan anbefale til at finde sin selvstøtte er især indre-barn terapi, hypnose, kropsterapi samt gestaltterapi. Ønsker du at arbejde mere spirituelt med at finde ind til din sjæl, kan jeg især anbefale ThetaHealing, spirituel hypnose og Soul Body Fusion.