Vend din vrede til styrke

september 1, 2015
Helle Brinch

Der har altid været meget diskussion omkring vrede. Skal vi vise den, holde den tilbage, rumme den, acceptere den eller hvad skal vi gøre med den?

Vrede er en grundfølelse, ligesom de tre øvrige grundfølelser; sorg, glæde og kærlighed/seksualitet. Hvis du forestiller dig psyken som et løg, hvor man kan pille lag efter lag, ligger grundfølelserne inderst. Det er her vi er fri for roller, og bare er autentiske.

Vreden hjælper os til at træffe valg, til at mærke vores grænser og til at sige fra – og til. Hvis vi undertrykker vreden, vil vi ophobe dens energi i kroppen og langsomt opbygge et muskelpanser af spændinger. I værste fald kan den omdannes til angst, da vi ikke kan sige fra, og derfor i stigende grad frygter verden udenfor. – Og ikke mindst vores egne følelser, da vi er blevet fremmed for os selv og ikke kan mærke vores grænser.

Den sunde form for vrede er når vi er i kontakt med den og ikke undertrykker den, eller – modsat – ”overtrykker” den ved at lade den eksplodere. Meget terapi handler om at hjælpe klienten til at lære vreden at kende ved at komme i kontakt med den i terapirummet.

Ofte lærer man i terapi at bruge vreden til fx at sige: ”når du gør det og det, gør det mig vred”. Og på denne måde vise vores autentiske “jeg”, hvilket jeg selv lærte i på min uddannelse til terapeut. MEN på denne måde giver vi andre ansvaret for vores vrede: “det er dig, der gør mig vred”. Som regel vil denne kommunikationsmåde skabe konflikter, da vi dermed ikke selv tager ansvar for vores vrede.

Tag ansvar for vreden og vend den til styrke.
Jeg tror vi er klar til næste skridt i udviklingen – at tage ansvar for vreden og vende den til styrke!

Det er det enkelte menneske der er herre over egne følelser. Når vi reagerer med vrede, lader vi andre mennesker, begivenheder og endda ting (en pc der ikke vil virke) påvirke vores følelser. Det er som at give fjernbetjeningen til vores følelser til andre mennesker. Dette skaber endnu mere vrede og behov for kontrol, da vi så må kontrollere den anden person til at opføre sig på den rigtige måde, så vi ikke reagerer.

Ved at vende blikket indad og spørge dig selv, ”hvorfor påvirker dette mig så meget, hvad sker der i mig?” og dernæst blot acceptere vreden indeni – er vi godt på vej til at vende vrede til styrke. Vreden er en del af vores ”skyggesider”, som vi ikke kan fortrænge. Det eneste vi kan gøre er at acceptere dens kraft, hvormed kraften bedre kan integreres i os.

Det vil hjælpe os til at kommunikere mere “rent”, ved at kommunikere egne ønsker, behov og grænser klart og tydeligt. Dermed tager vi ansvar for os selv og drager ikke den anden person til ansvar for den måde vi reagerer på!!  Når vi tager ansvar opbygger vi styrke, idet vi kan tage vare på os selv uden at skabe konflikter.

Jo mere styrke vi opbygger, jo mindre truede vil vi føle os, og til sidst vil vi ikke længere blive så vrede. Hvis vi kigger videre på løget, og tillader os at være i følelserne frem for at reagere på dem, vil alle nå ind til de inderste kvaliteter som; fred, glæde, styrke og kærlighed. – Dette er sjælens kvaliteter.

Vrede handler også om skyld.
Vrede kan også handle om skyld. Når vi føler at nogen har såret og krænket os, vil vi føle at de skylder os noget. – Skylder os en undskyldning og en form for ”oprejsning”. Så længe vi føler at modparten skylder os noget, vil vi forblive vrede. Vi har svært ved at tilgive, da vi frygter at vi så vil blive sårede og krænkede igen.

Spørg dig selv hvad de personer du er vred på skylder dig? Det kan også være hele samfundet du føler skylder dig noget. Hvor længe vil du bære rundt på denne vrede og hvad skal til for at slippe den?

Tilgivelse.
Mærk efter hvem du er vred på og sæt dig med et stykke papir og skriv ned, hvad disse mennesker skylder dig, før du kan tilgive dem. Dette vil øge din bevidsthed omkring din vrede til andre mennesker. Måske bærer du rundt på en vrede, du slet ikke er bevidst om!
Derefter må du beslutte om du vil beholde vreden, naget og bitterheden eller om du er klar til at slippe de andres ”gæld” til dig og tilgive dem.

Vi holder ofte fast i vreden for at føle os hævet over de mennesker vi er vrede på. Ved at undgå at acceptere deres fejl og skyggesider, kan vi opnå følelsen af at være lidt bedre og stærkere end dem og får dermed også projiceret egne skyggesider over på dem.

Når du tør at udvise mod til at slippe den gamle vrede, vil du føle dig stærkere og mærke styrken i at tilgive. Du vil lære at rumme din vrede, hvilket ikke er det samme som at undertrykke den, og dermed vil den forvandles til styrke inden i dig.