ThetaHealing

Home » ThetaHealing

ThetaHealing er udbredt i 120 lande og anbefales af PhD, Bruce Lipton ThetaHealing anbefales og understøttes videnskabeligt af PhD Bruce Lipton, der er forfatter til bogen “Intelligente Celler”. Under healingen er klient og udøver i theta-hjernebølger, som sammen med energetisk arbejde, ifølge Bruce Lipton, er hovedbestandelene i transformerende behandling. Dette forklarer, hvorfor ThetaHealing er populært og udbredt i mere end 120 lande, hvor det bruges af læger, terapeuter, coaches og indiske guruer. Bruce Lipton skriver i sin bog, ”Intelligente Celler”, at vi mennesker i bund og grund består af atomer og dermed energi. Vibrationers frekvenser kan ændre et atoms fysiske og kemiske egenskaber, hvilket er det, der sker i healingen. Da bevidstheden er fordelt i hele kroppen, via signalmolekyler, kan vores tanker påvirke vores psyke samt fysiske krop. Vi kan gøre os syge eller raske med henholdsvis negativ og positiv tænkning, skriver han. Det betyder ikke at det er din skyld, hvis noget ikke går som du ønsker, men at vi kan gøre meget, med de muligheder vi har.

Bruce Lipton forklarer også, at det er nødvendigt for al terapeutisk arbejde at kunne få adgang til underbevidstheden, da den påvirker os 95 % af tiden. I ThetaHealing er både udøver og klient hovedsageligt i theta-hjernebølger, hvor vi har adgang til underbevidstheden og dermed nemmere kan forløse de overbevisninger, mønstre og følelser, der er lagret her. Jeg har fået lavet EEG skanninger under sessioner for at kunne påvise dette. (Se egne EEG skanninger under ThetaHealing sessioner)   Clairvoyance hjælper dig med at “se med” Noget af det mest fantastiske ved ThetaHealing er, at vi kan anvende clairvoyancen til at “se med” på klientens rejse. Dermed kan vi opdage de ting klienten ønsker at forløse, men ubevidst beskytter sig bag. Da jeg mødte ThetaHealing i 2010 havde jeg  mindst 100 terapi-timer bag mig, men ingen af dem havde hjulpet mig med at forløse den søvnløshed jeg led af efter min datters fødsel. En enkelt ThetaHealing session fik åbnet op for mine fødselstraumer og forløst hovedårsagen til søvnløsheden. (Du kan læse min egen oplevelse med ThetaHealing her).

Clairvoyancen anvendes også til at se den “læreproces” vil kom her for at lære. Når vi kender den, og dermed “meningen” med det hele, kan vi lettere forløse gamle energier. Endvidere er clairvoyance en sand spejling af hvem vi er, og hvad vi har potentiale til. Når vi bliver spejlet i denne, kan vi skabe nye neurobaner i hjernen og dermed også udleve potentialet.

Psykologisk metode samt epigenetik Healingen og clairvoyancen forenes med nogle fantastiske terapeutiske redskaber som også anvendes af NLP-terapeuter og psykologer. I ThetaHealing kalder man det “digging”. Digging anvendes til at komme til roden af vores underbevidste overbevisninger. Du vil lære at arbejde både på celleniveau samt karmisk og epigenetisk. Epigenetik handler om de overbevisninger og traumer vi nedarver fra vores forfædre, som er indkodet i vores gener.