Egoet overgiver ikke sig selv

marts 23, 2023
Helle Brinch

Vi ønsker at udvikle os, men tør vi sand transformation?

Jeg mener, at de fleste mennesker grundlæggende ønsker at udvikle sig, men at vi mennesker ofte søger de forkerte steder, når vi ønsker denne udvikling, og at vi i virkeligheden alt for ofte ikke tør at overgive os og skabe sand transformation.

Fordi egoet overtog styringen i vores barndom, er det her vi lever fra. Og egoet vælger jo ikke at overgive sig selv. Derfor ser jeg, at mange mennesker – inkl. mig selv – laver en masse overspringshandlinger, også selvom vi tror, at vi arbejder og lykkes med personlig udvikling. Selv psykoterapi kan blive en overspringshandling, hvor vi blot vil bekræftes i, at vi er gode nok, som vi er.

Det betyder, at vi ofte arbejder med egoets udfordringer via egoet og derfor hænger vi fast i et loop. Helt provokerende kunne man sige, at vi er blevet mere bevidste med psykoterapiens indtog i 60’erne, men måske især mere selvbevidste.

 

Vores ego er vores beskyttelse og “stilladset” foran vores hus

Jeg mener, at vi er født helt perfekte, indtil vi blev “spejlet” i andres projektioner om, hvem vi skulle og burde være og i deres manglende selvværdsbillede. For at passe ind, måtte vi “iklæde” os disse falske overbevisninger, som blev til roller og som har bragt os væk fra vores sjæl. Vores ego består af de konstruktioner af overbevisninger og emotioner, vi har måtte skabe for at kunne tilpasse os andre mennesker. Billedligt kan det illustreres som et hus, foran hvilket der er blevet bygget et stillads. Til sidst lever vi på det vaklende stillads og har glemt hvordan vi finder tilbage til huset igen. Måske har vi endda glemt, at der nogensinde fandtes et hus – en autentisk kerne – bag stilladset.

 

Men vi frygter sjælen, da den er uendelig kraftfuld…

Desuden tror jeg også, at vi frygter vores sjæl. Fordi vi frygter, at den bare giver slip på al kontrol, hvis vi overgiver os til den. Måske den får os til at kvitte jobbet og flytte til en strand på Bali.

Men vores sjæl er uendelig kraftfuld, og den findes, fordi den har en mission. Derfor ville de færreste formentlig ende arbejdsløse på stranden på Bali, hvis de overgav sig til den.

Netop det, at sjælen er så kraftfuld, tror jeg er vores største frygt. Forfatteren, Marianne Williamson, er berømt for citatet: ”Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure…”. Det betyder, at det ikke er vores mangler vi frygter, men at det er vores kraftfuldhed, vi er mest bange for. Det tror jeg vi er, fordi vi frygter at skille os ud og være ”for meget”. Når vi eksempelvis tror, at vi lider af mindreværd, er det i virkeligheden fordi vi frygter at være i vores selvkærlighed og styrke. På den måde er det ofte mere interessant at arbejde med det modsatte af det problem mine klienter kommer med.

 

Og hvad er sjælen egentlig?

Sjælen er en essens, der bor i os. Når vi kommer helt ind til kernen, via følelserne, er vi i vores essens, som er; kærlighed, styrke, glæde, renhed og fred. Den rummer altså alt det, vi går og søger i livet og er stærk nok til at heale alt det, vi har været igennem. Mit yndlingscitat er det buddhistiske: ”Det der er i vejen, er vejen.” Vi skal bruge vores udfordringer til at finde læringen i dem. Og jeg tror, at vores sjæl er stærk nok til at forløse alt det, vi har været igennem, når blot vi overgiver os til den.

Jeg tror at psykoterapi kan hjælpe os med at lindre angst, stress og depressioner, men hvis vi virkelig vil have det godt, så er jeg af den overbevisning, at vi må finde tilbage til sjælen. De fleste at mine klienter og kursister kommer ikke til mig, fordi de har det skidt. De kan bare mærke, at der er noget i dem, der kalder. Og det er sjælen.

Det er desuden lidt interessant at ”psyke” i virkeligheden kommer fra det græske ord ”psykhe”, som betyder sjæl. I Danmark har vi desværre ofte glemt alt om sjælen i psykoterapien.

 

Min egen vej til at opdage sjælens essens

Jeg led af søvnløshed, efter jeg fik min datter for mange år siden. Kort fortalt tvang det mig til at lære at meditere, så jeg fik lidt ro om natten. Det førte til en uddannelse som psykoterapeut og hypnoterapeut, som åbnede mere og mere op for den spirituelle verden. Jeg har lært af den rejse, at min sjæl altid vinder, så jeg kan lige så godt overgive mig til den. Det fører mig desuden også til det liv, der giver mest mening og tilfredsstillelse for mig. Nemlig et liv der ikke handler om hvad jeg bliver mest anerkendt for, men et liv, der handler om at gøre det jeg har lyst til.

Jeg kan ikke sige at jeg lever 100 % fra min sjæl, men jeg overgiver mig mere og mere til den. Og jeg tror, at når der er noget, der ”larmer” i vores liv, eksempelvis stress, angst, depression, søvnløshed eller noget helt femte, så er det bl.a. sjælen, der forsøger at vække os.

 

Meditation og healing fører dig ind til sjælen

Meditationen øger bevidstheden, så alle egoets konstruktioner stille og roligt nedbrydes. Vi skal altså ikke bare give slip på kontrollen, men erstatte kontrollen med noget andet; nemlig med bevidsthed og kærlighed.

I den meditative tilstand, er vi nemlig hovedsageligt i de dybe theta-hjernebølger og i vores hjerne er der især aktivitet i vores frontallapper. I denne tilstand viser forskning, at vi især er problemløsende, kærlige, medfølende samt kreative. Dermed slipper vi bedre det, der er skabt i en mere underbevidst energi, som kontrollen forsøger at bevare.

Det er dog ikke alle, der synes, at det er nemt at begynde at meditere, da larmende tanker, som dukker op hos os alle, vil forstyrre meditationen. Et tip kan være at starte med at lytte til indtalte meditationer, indtil vi kan finde ro til at meditere selv. Og så skal vi huske på, at det er helt naturligt, når tankerne larmer under i en meditation. I de situationer skal vi blive bevidste om, at tankerne larmer, observere dette og forsøge at vende fokus tilbage til vores krop.

Jeg har desuden en vidunderlig metode til at ændre ”spor” i hjernen; altså en metode til at ændre hjernens neuronbaner. Den handler om at guide sig selv ud af det loop, vi havner i, hvor tankerne skaber negative og uhensigtsmæssige følelser. Ved at blive ved med at spørge positivt ind til hvad det bedste er, ved de ting, du ønsker, vil du kunne vende din tankegang og følelser – og nærme dig din essens. Hvis du er nysgerrig på metoden og på hvordan det foregår, kan du se mere her: YouTube: https://youtu.be/mBsAbQuArlc

 

Du kan desuden finde meditationer hos Heart Academy på YouTube: https://www.youtube.com/@HeartAcademyHelleBrinch/videos

Og læse mere om healing her: https://www.hellebrinch.dk/thetahealing-uddannelse/deltahealing-fra-12-plan/

https://www.hellebrinch.dk/thetahealing-uddannelse-2023/