Energiterapi, må vi først anvende det, når det er videnskabeligt bevist?

april 27, 2020
Helle Brinch

Alternativ behandling har altid været lidt “udstødt” i Danmark og omtales ofte nedladende i pressen. Ikke mindst energi-terapi, altså behandling hvor man anvender “en højere bevidstheds energi”. Dette kan være healing, clairvoyance og former hvor energiarbejdet blandes med terapi. Ligesom jeg ofte oplever, at energi-terapien bliver udsat for voldsomme – ofte ret useriøse – retoriske overgreb, når jeg, eller ligesindede, eksponerer emnet på Facebook.

Argumenterne imod energi-terapien er, at den ikke er videnskabeligt bevist.

Evidens for energiterapi

Den amerikanske forsker i cellebiologi, Bruce Lipton, har udført en del forskning, der beviser at vores overbevisninger findes i alle vore celler. Dermed påvirker vores tanker som, ifølge Bruce Lipton, blot består af energi, vores psykiske og fysiske tilstand. Dette beskriver han i bogen, “The Biology of Belief”. Bruce Lipton mener, at energiterapi er en af de mest effektive veje til ændring af vores overbevisninger og negative mønstre. (Kilde: https://upliftconnect.com/reprogramming-your-subconscious-mind/). Han samarbejder i øvrigt med forskeren, Gregg Braden, der bl.a påviser en universel bevidsthed i bogen; “The Divine Matrix”. Nogle forskere har dermed, via videnskabelige metoder, fundet evidens for energiterapi og clairvoyance.

 

Er videnskabelige forsøg valide?

Når vi taler om videnskabeligt belæg for behandlingsmetoder, er et andet interessant emne hvorvidt evidensbaseret forskning, som vi baserer vores behandlingsmæssige erfaringsgrundlag på i Danmark, er valid.

I det meste af verden, Danmark inklusiv, er en del af forskningen finansieret af virksomheder og fonde. (Kilde: https://videnskab.dk/kultur-samfund/forskere-vi-boer-bekymre-os-mere-over-firmasponseret-forskning).

Flere danske forskere har i årevis forsøgt at informere om virksomheders indblanding i forskning. (Kilde. https://videnskab.dk/kultur-samfund/forskningsfriheden-er-truet-paa-danske-universiteter). Lægen, Peter Gøzsche, arbejder for fri forskning og har udgivet bogen: “Daily Medicine and Organized Crime”. Bogen beskriver hvordan virksomheder økonomisk støtter en del forskningsprojekter og skal godkende dem, inden de publiceres. Han beskriver desuden, at medicin er 3. største årsag til dødsfald i USA. Det er derfor ret interessant at diskutere, i hvor høj grad vores forskning i medicin og behandlingsmetoder i virkeligheden er valid.

Alternativ behandling har meget lidt forskning bag sig i Danmark og mangler derfor evidens. Tidligere nævnte cellebiolog, Bruce Lipton, har modtaget adskillige priser for sin forskning i udlandet. Disse undersøgelser anerkendes dog ikke i Danmark hvilket man kan undre sig over. Ligesom man kan undre sig over hvorfor Peter Gøzsche især er kendt fra internationale medier. Kunne det være, at der ikke er den store økonomiske interesse i denne slags forskning i Danmark, hvor medicinalindustrien står for ca. 20 % af den danske produktion?

 

Alt der er videnskabeligt bevist er startet på grundlag af en teori

Jeg har udført hypnoterapi i over 15 år og set hvordan denne behandlingsform er gået fra at være  kritiseret og forbundet med samme skepsis som energiterapi er i dag, til at blive videnskabeligt anerkendt. Heldigvis har hypnosen vækket interesse hos så stort et antal mennesker, at der er blevet lavet en del tv-programmer om fænomenet og forsket på universiteter i hele verden. Hypnoterapi er i dag, ifølge professor Bobby Zachariae, et videnskabeligt anerkendt fænomen og psykologisk behandlingsteknik. (Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/hypnose-hokuspokus-eller-dokumenteret-behandling).

Hypnosen er en af verdens ældste behandlingsteknikker og er alligevel først blevet videnskabelig anerkendt inden for de sidste 10 år. De der gik imod strømmen og anvendte metoden, selvom den ikke var anerkendt, har været med til at få metoden udbredt og dermed dokumenteret. Jeg tænker at det samme må ske for energiterapien. Alt der er videnskabelig bevist er jo startet ud fra en teori – eller intuition.

 

Vores komplekse univers

Selv de mest skeptiske forskere vil dog vedkende, at vi ved for lidt om universet, kvantemekanik og bevidsthed til hverken at kunne påvise eller afvise fænomener som clairvoyance og healing.

Derfor vover jeg den påstand, at vores univers måske er for komplekst til at bevise videnskabeligt og at vi måske slet ikke skal bevise alting videnskabeligt. Måske vi bare skal give slip på vores logik og turde opleve det i stedet. – Og dermed skabe vores egen oplevelse fremfor en videnskabelig evidensbaseret forklaring.

I Østen bygges visdom ofte på tusinder af års erfaring og intuition. Visdom som vi i vesten har behov for at evidensbasere, før vi må anvende det i vores medicinske virke og terapeutiske praksis. Vi anerkender ikke individets egen indre autoritet, men baserer alt på ydre autoriteters godkendelse.

Undersøgelser af munke der mediterer viser bl.a, at de har en øget bevidsthed og en følelse af “oneness” under meditation. EEG scanninger under meditation viser, at udøveren især er i alfa- og thetahjernebølger under meditation samtidig med, at der er mest aktivitet i frontallapperne, der bl.a står for medfølelse. I alfa- og thetahjernebølger er vi i en trance-tilstand, hvor der er færre tanker. (Kilde: https://www.hellebrinch.dk/thetahealing-uddannelse/eeg-scanninger-under-thetahealing/) Bevidsthed indtræffer altså når vi ikke tænker og der er ro i vores hjerne. Kan vi derfor tænke os til at forstå den universelle bevidsthed? Kunne det være, at der er noget her i livet der ikke skal bevises videnskabeligt og vi kunne tillade os at stole på det med vores intuition? At det netop var formålet med denne højere bevidstheds energi og at vi aldrig kommer til at forstå universet fuldstændigt?

Jeg mener at vores univers er større og mere komplekst end vi nogensinde kommer til at forstå. Og det er netop det smukke og magiske ved det. Det er noget vi ikke kan eller skal kontrollere.

Og min erfaring gennem 16 år som psykoterapeut er, at når jeg anvender en “højere bevidstheds energi” i mine sessioner, sker der en helt anden proces med mine klienter, end med almene psykoterapeutiske metoder. Albert Einstein sagde: “No problem can be solved from the same level of consciousness that created it”. Ifølge ham, skal der en “højere bevidsthed” til, for at forløse vores problemer.

I sidste ende er det vel forhåbentligt resultaterne der er interessante. – At mennesker forløser de negative overbevisninger og traumer, de har fået med sig i livet. At de ikke blot får et plaster på såret i form af en samtale eller en lykkepille, men faktisk får forløst deres traumer og negative energier og transformerer dem til indre styrke.

Så alt i alt mener jeg, at nogle må gå den “ikke-videnskabelige vej” før vi kan finde interesse nok til at prioritere midler til at forstå den bedre. Samtidig med at jeg ikke tror vi kommer til at forstå universet fuldt ud nogensinde. Intet i verden er sort/hvidt, rigtig eller forkert, men alt er bygget på paradokser.

 

 

 

Er du interesseret i at læse mere:

Læs om EEG måling under en ThetaHealing session:https://www.hellebrinch.dk/thetahealing-uddannelse/eeg-scanninger-under-thetahealing/

Læs mere om ThetaHealing: https://www.hellebrinch.dk/sessioner/personlig-udvikling-transformational-sessions/

Læs mere om clairvoyance: https://www.hellebrinch.dk/sessioner/clairvoyant-radgivning/

Læs om videnskab og spiritualitet: https://www.facebook.com/groups/720609251800520/